Softline-68

0 kr

Kontakta oss för offert. 

Fönster och dörrad tillverkade i Softline-68 system i tall och meranti trä förknippas med den moderna och klassiska skönheten som uttrycks med den avrundade profilens oerhörda estetik, tack vare vilket fönstren får strömlinjeformade former med en slät och blänkande yta. Profilens höga kvalitet har en positiv inverkan på lackens jämna skikt såväl på fönstrets yta som på dess kanter, där lackskiktet är särskilt utsatt för väderpåverkan.  

Träfönster Softline-68 är högsta gradens elegans uttryckt i omsorg om detaljer. Fönsterbladens nedre kanter skyddas av aluminiumlister, vars linje samspelar med hela fönstrets mjuka konturer. Tillämpning av termolister, anpassade i sin form till fönstrets utseende utgör inte enbart en elegant detalj, men även ett perfekt skydd mot påverkan av yttre faktorer.

Softline-68 står även för hållbarhet och hållfasthet mot skevhet tack vare tillämpning av helträ som limmats i tre skikt och torkats till lämplig fuktighet och som har rätt massa (minimum 450 kg/m3 trä).

Träets unika mönsterstruktur påverkar fönstrets utförande och skapar en oerhörd charm- och myskänsla inne i lokalen. Fönstrens olika former skapar dess moderna och exklusiva utseende.
Möjlighet att tillämpa ett brett urval av lasyr- och täckfärg underlättar uppfyllandet av kundens preferenser och individuella smak.


Konstruktionens har god stabilitet tack vare skiktlimmade profiler


Hållfasthet
Ekologisk lack med grundlager och impregnering mot skadeinsekter och svamp samt tack vare aluminiumlisten som skyddar trä mot UV strålning och regnvattnet som kommer ner för fönstret


Säkerhet
Många moderna lösningar garanteras ökat skydd vid inbrott, bl. a tack vare de innovativa MACO MULTI MATIC KS beslagen


Estetik
Modern, innovativ design, enastående elegans, funktionalitet samt brett färgurval