MB-45 (kallt aluminium)

1 kr

Kontakta oss för offert. 

Moderna aluminiumkarmar är ett svar på den nutida arkitektoniska utvecklingen tack vare utnyttjande av formens mångfald.
Aluminium är det idealiska materialet som möjliggör tillmötesgående av marknadens växande krav och kundernas mest sofistikerade idéer.  
MB-45, MB-70, MB-70 HI, MB SR 50 N, MB-78 EI, MB-78 HS samt MB WG 60 (vinterträdgårdar) är högkvalitativa aluminiumsystem, avsedda för tillverkning av element för såväl inom- som utomhusarkitektur t ex: olika typer av fönster, dörrar, vindfångare, vitriner, fasader, vinterträdgårdar, rumsliga konstruktioner. Stora tillämpningsmöjligheter samt konstruktionernas karaktär samt mönster och färg gör att aluminiumkarmar kan anpassas till varje byggnadsarkitektur.


Profilernas typ och karaktär gör det möjligt att ta fram smidiga och hållbara fönster- och dörrkonstruktioner som motsvarar kundernas individuella önskemål.
Fönster- och dörraluminiumsystem kännetecknas av stor hållbarhet, konstruktionslätthet och stora förglasade ytor.


MB-45 (kallt aluminium) ett modernt aluminiumsystem, avsedd för tillverkning av arkitektoniska element för inne- och utebruk som inte kräver värmeisolering t ex: diverse typer av mellanväggar, fönster, dörrar, inklusive automatiska och manuella skjutdörrar, svängdörrar, vindfångare, vitriner, kassa-bås, utställningsskåp, rumsliga konstruktioner.

Rik färgskala enligt RAL möjliggör anpassning av konstruktionen till kundens alla önskemål.