MB-70 (varmt aluminium)

1 kr

Kontakta oss för offert. 

Moderna aluminiumkarmar är ett svar på den nutida arkitektoniska utvecklingen tack vare utnyttjande av formens mångfald.
Aluminium är det idealiska materialet som möjliggör tillmötesgående av marknadens växande krav och kundernas mest sofistikerade idéer.  
MB-45, MB-70, MB-70 HI, MB SR 50 N, MB-78 EI, MB-78 HS samt MB WG 60 (vinterträdgårdar) är högkvalitativa aluminiumsystem, avsedda för tillverkning av element för såväl inom- som utomhusarkitektur t ex: olika typer av fönster, dörrar, vindfångare, vitriner, fasader, vinterträdgårdar, rumsliga konstruktioner. Stora tillämpningsmöjligheter samt konstruktionernas karaktär samt mönster och färg gör att aluminiumkarmar kan anpassas till varje byggnadsarkitektur.


Profilernas typ och karaktär gör det möjligt att ta fram smidiga och hållbara fönster- och dörrkonstruktioner som motsvarar kundernas individuella önskemål.
Fönster- och dörraluminiumsystem kännetecknas av stor hållbarhet, konstruktionslätthet och stora förglasade ytor.


MB-70 (varmt aluminium) en utmärkt lösning för tillverkning av ute-element som kräver värme- och ljus-isolering. Systemet kännetecknas av lågt värde av värmekoefficient “U” tack vare tillämpning av värmeisoleringsinlägg och tätningar. 

Tack vare profilernas form kan man få fram smidiga och hållbara dörr- och fönsterkonstruktioner.
Stort färgurval från standardpaletten gör det möjligt att tillgodose även den mest kräsna och krävande kundens behov.