MB-70 HI

0 kr

Kontakta oss för offert. 

Moderna aluminiumkarmar är ett svar på den nutida arkitektoniska utvecklingen tack vare utnyttjande av formens mångfald.
Aluminium är det idealiska materialet som möjliggör tillmötesgående av marknadens växande krav och kundernas mest sofistikerade idéer.  
MB-45, MB-70, MB-70 HI, MB SR 50 N, MB-78 EI, MB-78 HS samt MB WG 60 (vinterträdgårdar) är högkvalitativa aluminiumsystem, avsedda för tillverkning av element för såväl inom- som utomhusarkitektur t ex: olika typer av fönster, dörrar, vindfångare, vitriner, fasader, vinterträdgårdar, rumsliga konstruktioner. Stora tillämpningsmöjligheter samt konstruktionernas karaktär samt mönster och färg gör att aluminiumkarmar kan anpassas till varje byggnadsarkitektur.


Profilernas typ och karaktär gör det möjligt att ta fram smidiga och hållbara fönster- och dörrkonstruktioner som motsvarar kundernas individuella önskemål.
Fönster- och dörraluminiumsystem kännetecknas av stor hållbarhet, konstruktionslätthet och stora förglasade ytor.


MB-70 HI Tillämpas både för individuell montering samt för aluminium fasader. Konstruktionen av detta fönster- och dörrsystem med värmeisolering MB 70HI är baserat på beprövade och utbyggda system MB-70 HI. Detta system kännetecknas dock av mycket högre isoleringsgrad i ramarna, vilket är ett resultat av tillämpning av särskilda isoleringsinlägg.